Patronatska izjava kot novejša oblika zavarovanja obveznosti

Article de journal


Auteurs / Editeurs


Domaines de Recherche

Pas d'articles correspondants trouvés.


Détails sur la publication

Liste des auteurs: Repas M
Année de publication: 2001
Journal: Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo (0353-6521)
Numéro du volume: 27
Numéro de publication: 1
Page d'accueil: 77
Dernière page: 87
Nombre de pages: 11
ISSN: 0353-6521
Languages: Slovène (SL)


Résumé

Avtorica v svojem prispevku obravnava poseben institut zavarovanja
obveznosti, ki ga je razvila poslovna praksa (t.i. patronatsko izjavo)
in ki lahko ima od primera do primera zelo različno vsebino. Glede na to
seveda lahko ustvarja različne učinke. Avtorica skuša opredeliti pravno
naravo tega instituta, zlasti temeljno vprašanje glede ustvarjanja
pravne ali zgolj moralne zaveze dajalca takšne patronatske izjave. S to
opredelitvijo pa je seveda tesno povezana tudi učinkovitost tega
sredstva zavarovanja. V nadaljevanju ugotavlja še možnost uporabe pravil
sorodnih zakonsko urejenih institutov za primer patronatske izjave, pri
čemer pa se kot bistvena razlika med temi sorodnimi instituti in
patronatsko izjavo pojavlja istovrstnost zaveze, ki je pri slednjih v
večini primerov ne najdemo.
The author discusses a special institute
of obligation insurance developed in business practice (the so called
patronage statement) which may obtain a different concept from case to
case, and may therefore create different effects. The author tries to
define the legal nature of this insitute nad focusses on the question
whether the giver of such a statement creates legal or just moral
obligation. This definition is closely connected with the efficiency of
such an obligation insurance. Later in the article, the author discusses
the possibility to implement rules of other siilarly regulated
institutes. homogeneity occurs as an essential difference between these
related institutes and the patronage statement in the majority of cases
is not found at the latter.


Mots-clés

Pas d'articles correspondants trouvés.


Documents

Pas d'articles correspondants trouvés.

Dernière mise à jour le 2017-13-04 à 11:47