Uporaba Občega državljanskega zakonika (ODZ/ABGB) v razmerjih z mednarodnim elementom

Journal article


Authors / Editors


Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Repas M
Publisher: University of Mariboru
Publication year: 2011
Journal: Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru (1854-3103)
Volume number: 7
Start page: 15
End page: 30
Number of pages: 16
ISSN: 1854-3103
Languages: Slovenian (SL)


Abstract

Prispevek obravnava uporabo Občega državljanskega zakonika kot
pozitivnega prava Republike Avstrije v razmerjih z mednarodnim
elementom, ki zahtevajo uporabo kolizijskih pravil. Določbe ODZ kot
pozitivnega prava Republike Avstrije slovenska sodišča morajo uporabiti v
primeru, da navezna okoliščina v dejanskem stanju primera odkaže na
uporabo avstrijskega prava. Še posebej v zvezi s tem prispevek obravnava
tiste situacije, ko se avstrijsko pravo in s tem OZD uporabi na podlagi
dogovora strank o njegovi uporabi. Prispevek se osredotoča predvsem na
pogodbena, nepogodbena, stvarnopravna in dednopravna razmerja z
mednarodnim elementom in sklepoma prikaže, v katerih okoliščinah se pred
slovenskimi sodišči uporabi ODZ kot pozitivno pravo Republike Avstrije.
Pri tem so prikazane različne rešitve v zvezi z uporabo ODZ glede na
to, kateri pravni akt, ki vsebuje kolizijska pravila, se v posameznem
primeru uporabi.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.

Last updated on 2019-10-08 at 00:15